Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud har vært i drift siden september 1996. Medlemsmassen består av om lag 90 hoteller, restauranter, kjøtt- og næringsmiddelindustri, bakerier og konditorier. Opplæringskontoret er hotell-, restaurant og næringsmiddelbedriftenes høyre hånd i lærlingeordningen, og ble opprett for å hjelpe bedriftene med å rekruttere lærlinger, bistå med opplæringen og kvalitetssikre lærlingeordningen. Gjennom medlemskap i opplæringskontor sikres god fagopplæring og fremtidig faglært arbeidskraft.