Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud har vært i drift siden september 1996. Medlemsmassen består av om lag 90 hoteller, restauranter, kjøtt- og næringsmiddelindustri, bakerier og konditorier. Opplæringskontoret er hotell-, restaurant og næringsmiddelbedriftenes høyre hånd i lærlingeordningen, og ble opprett for å hjelpe bedriftene med å rekruttere lærlinger, bistå med opplæringen og kvalitetssikre lærlingeordningen. Gjennom medlemskap i opplæringskontor sikres god fagopplæring og fremtidig faglært arbeidskraft.

Her kan du sende oss søknad om læreplass!.

NB: Ha klart vedlegg som vitnemål, arbeidsattester, eventuelt helseattest, referanser/ anbefalingsbrev, dokumentert fravær før du starter utfyllingen.

Indistruell matproduksjon

Kjøttskjærer

Vil bli kokk

Kokk

Pølsemaker

Reiselivsmedarbeider

Salgsfag

Servitør

Sjømatproduksjon

Vil bli baker

Baker

Ferskvarehandler

Vil bli ernæringskokk

Ernæringskokk

Slakter

Konditor