Indistruell matproduksjon

Kjøttskjærer

Vil bli kokk

Kokk

Pølsemaker

Reiselivsmedarbeider

Salgsfag

Servitør

Sjømatproduksjon

Vil bli baker

Konditor

Ferskvarehandler

Vil bli ernæringskokk

Ernæringskokk

Slakter

Konditor